image

Program akce

Promítání v kinosále
Program promítání Program promítání
Program divadelní scény

Brána ekologie otevřená - Voda pro život

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

pix

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Obě ekocentra jsou samostatným odborným útvarem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.