image

Napsali o nás...

(mediální ohlas akce Brána ekologie otevřená)

Mostecký deník
Mostecké listy a ještě jednou
Moderátor Pavel Kmeč (DanceMission)
OC Central Most
E-region.cz
Zpravodaj SBD Krušnohor

Brána ekologie otevřená

Životní prostředí v ústeckém regionu a především na Mostecku se oproti minulým obdobím sice zlepšilo, ale nikoliv natolik, že by nebylo nutné jeho stav nadále zlepšovat, jeho problémy řešit a na ně upozorňovat, o stav životního prostředí pečovat.
Posláním Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) je nejen o stavu životního prostředí veřejnost bezplatně informovat, ale také provádět osvětovou činnost. Z tohoto důvodu se ECM rozhodlo ve spolupráci se statutárním městem Most pro realizaci projektu nazvaného Brána ekologie otevřená.

Proč Brána ekologie otevřená?

Brána jazyků otevřená je učebnice latiny, napsaná Janem Amosem Komenským. Byla vydána v roce 1631 v latinské verzi a v roce 1633 v Komenského vlastním překladu do češtiny. Učebnice se skládá z jednoho tisíce paragrafů, členěného do sta kapitol, v nichž Komenský formou krátkých průpovídek popisuje různé jevy a věci. Žák se tedy jazyk naučí tím, že si zapamatuje latinské verze těchto průpovídek a jejich význam. Učebnice byla ve své době velmi oblíbená, byla přeložena do asi dvaceti jazyků, k výuce latiny byla používána až do 19. století.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se inspirovalo názvem tohoto známého díla a vytvořilo projekt s názvem Brána ekologie otevřená, jehož cílem je:
1. atraktivním, poutavým způsobem veřejnost seznámit a upozornit na problémy životního prostředí a současně i na možnosti jejich řešení, a to jak z hlediska světového, tak i z hlediska regionálního,
2. umožnit prostor pro diskusi o problémech životního prostředí a pro vyjádření názoru prostřednictvím výtvarného, literárního, dramatického, filmového umění,
3. prověřit prostřednictvím vědomostních či kreativních soutěží znalosti veřejnosti o životním prostředí,
4. založit na Mostecku novou tradici s tím, že každý rok bude jako podtitul k názvu zvoleno téma, týkající se životního prostředí.

Proč téma VODA PRO ŽIVOT?

Tématem Brány ekologie otevřené pro rok 2013 byla zvolena VODA PRO ŽIVOT, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2013 rokem Mezinárodní spolupráce v oblasti vody (International Year of Water Cooperation), jehož cílem je zvýšit povědomí o možnostech spolupráce v oblasti využívání a ochrany vod a upozornit na problémy, kterým čelí hospodaření s vodou s ohledem na zvýšenou poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody, dále pak definovat a řešit klíčové problémy v oblasti diplomacie, práva, přeshraničního vodního hospodářství či financování spolupráce. To vše s ohledem na plnění 8 tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals).

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

pix

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Obě ekocentra jsou samostatným odborným útvarem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.